Reaktīvās enerģijas kompensācijas vadības skapis

IRBIS Technology piedāvā samazināt Jūsu uzņēmuma elektroenerģijas patēriņu, uzstādot reaktīvās enerģijas kompensācijas iekārtas. Ar to palīdzību ir iespējams kompensēt lielu reaktīvās enerģijas daļu, kas palielinās iekārtu (pārsvarā elektromotoru) jaudas koeficientu cos φ=0,95..0,99; samazinās strāvu tīklā, kas samazinās tīkla slodzi; kā arī, ja iepriekš tīkls bija ar augstām harmonikām, ir iespēja samazināt harmonikas normas robežās THD=0%..7%.

Uzstādot reaktīvās enerģijas kompensācijas vadības skapi, būs iespējams būtiski ietaupīt uz elektroenerģijas piegādātāju rēķiniem par reaktīvās enerģijas noplūdi.*

* Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par elektroenerģijas pārdošanas cenām” maksa par reaktīvo enerģiju, ja tg φ ir lielāks par 0,4 (cos φ <0,929) un atļautā slodze 100 kW un lielāka, ir 0,0043 EUR/kVArh. Lietotājam ir aizliegts nodot elektroenerģijas sistēmā reaktīvo enerģiju. Ja sistēmas operators konstatē reaktīvās enerģijas nodošanu sistēmā, lietotājam ar atļauto slodzi 100 kW un lielāku ir pienākums apmaksāt par visu sistēmas operatora tīklā nodoto reaktīvo enerģiju, atbilstoši maksai 0,009 EUR/kVArh.

Kas ir reaktīvā enerģija?

Visos maiņstrāvas tīklos tiek patērētas diva veida jaudas – aktīvā un reaktīvā jaudas.

Aktīvā jauda P (kW) – tā ir lietderīgā jauda, kuru patērē tādas slodzes, kā:, lampas, sildītāji, datori un tml.

Reaktīvā jauda Q (kVAr) – tiek patērēta tikai magnētisko lauku izveidei elektrisko mašīnu, elektrodzinējos un transformatoru serdeņos.

Jaudas koeficients (P/S) vienāds ar cos φ

 

Reaktīvās enerģijas cirkulācija sadales tīklos izraisa strāvas palielinājumu, kas noved pie:

  • transformatoru pārslodzes;

  • elektrības kabeļu pārslodzes;

  • papildus zudumiem;

  • liela sprieguma krituma;

  • energopatēriņa palielināšanas un lielākiem rēķiniem par elektroenerģiju;

  • aktīvās jaudas samazināšanas.

Šāda iemesla dēļ ir vērts izveidot reaktīvās enerģijas avotu slodzes pusē, lai varētu likvidēt nevajadzīgās enerģijas cirkulāciju tīklā. Šāda operācija ir nosaukta par «jaudas koeficienta korekciju». Tā ietver kondensatoru pieslēgšanu, kuri ražo reaktīvo enerģiju ar zīmi, kura ir pretēja slodzes (piem. elektrodzinēja) patērētai enerģijai.

Diagrammā pa labi ir redzams, ka pilnā jauda S’ samazinās, bet jaudas koeficients P/S’ palielinās.

Elektroenerģijas pārraides un ģenerācijas tīklu slodzes daļēji samazinās jaudas zudumi, kas palielina tīklu elektroenerģijas caurlaišanas spēju.

 

Reaktīvās enerģijas kompensācijas iekārtas izmantošanas efekts

cos φ, bez kompensācijas

cos φ, ar kompensāciju

pilnas jaudas un strāvas lieluma samazināšana, %

siltuma zudumu samazināšana, %

0,5

0,9

44

69

0,5

1

50

75

0,6

0,9

33

55

0,6

1

40

64

0,7

0,9

22

39

0,7

1

30

51

0,8

1

20

36

Reaktīvās enerģijas kompensācijas iekārtas projektēšana un izgatavošana

 

IRBIS Technology piedāvā reaktīvās enerģijas kompensācijas iekārtu projektēšanu un izgatavošanu. 

Pēc nepieciešamo aprēķinu veikšanas, mūsu tehniskie speciālisti veido gala slēdzienu: cik reaktīvās jaudas ir jākompensē; kādi ir iekārtas optimizācijas dati; iekārtas cena un tās atmaksāšanās laiks.

Pasūtītājs saņem pilnu informāciju par iekārtu un tās datiem un izgatavošanas termiņiem.