Pieplūdes un nosūces ventilācijas vadības panelis

Ventilācijas vadības panelis tiek iestrādāts mitrumizturīgā metāla korpusā, kas paredzēts jaudas uztveršanai un sadalei ventilācijas sistēmās un to izmanto:

 • Ventilācijas sistēmas pievades ierīcēs (elektromotoros, vārstos, aizbīdņos, ventilatoros);

 • Ventilācijas sistēmas pievades ierīču vadībai;

 • Ventilācijas sistēmas darba režīmu un avāriju reģistrācijai un apstrādei;

 • Lietotāju informēšanai par ventilācijas sistēmas darba režīmiem un negadījumiem;

 • Datu pārraidei uz ārēju pārraudzības sistēmu (AVS, EAKUS, TPAVS).

 

Ventilācijas vadības panelis veic šādas funkcijas:

 • Apgādā telpas ar svaigu gaisu;

 • Uztur nepieciešamo telpu temperatūru;

 • Ventilācijas avārijas izslēgšana;

 • Izpildiekārtu aizsardzība;

 • Datu saņemšana un pārraide pārraudzībai.

 

Vadības ierīces:

 • Sildītāji (elektriskie, ūdens);

 • Dzesētāji (freona, ūdens);

 • Ventilatori;

 • Frekvences pārveidotāji.

 

Ventilācijas vadības sistēmu īpatnības:

 • Tipisko konfigurāciju esamība ar ūdens vai elektrisko sildītāju;

 • Gatavā sistēma - vienkārši pieslēdziet sensorus un izpildierīces;

 • Lietotājam draudzīgs kontroliera interfeiss;

 • Darba procesa un iekārtu stāvokļa vizualizācija;

 • Elektriskās jaudas un izpildiekārtu apvienošana ar ventilācijas vadības sistēmu vienā panelī;

 • Vienojoties ar pasūtītāju iespējama izstrādājuma aprīkošana ar sensoru un izpildierīču pilno komplektu;

 • Paredzēts kontroles ķēžu nepārtrauktai barošanai no ārpuses;

 • Izpilddokumentācijas komplekts ietver sevī:

 • Elektriskās principiālās shēmas, paneļa ārējie skati;

 • Sistēmas komponenšu specifikācija;

 • Pievades ierīču un sensoru pieslēgšanas shēmas;

 • Ekspluatācijas rokasgrāmata;

 • Frekvenču regulatoru iestatīšanas rokasgrāmata;

 • Lietotāja rokasgrāmata.

Klienta vajadzībām iespējams mainīt tipisko risinājumu:

 • Vadības ierīču saraksts;

 • Darba procesa vizualizācija;

 • Vadības algoritmi;

 • Pārvaldības sistēma.

Pēc pasūtītāja pieprasījuma var būt veiktas citas izmaiņas.

 

Inženiertehniskais atbalsts un garantija

Objekta iekārtu sarežģījumu gadījumā, mūsu speciālisti var nodrošināt šādus pakalpojumus:

 • Dalība nodošanas ekspluatācijā darbos;

 • Palīdzība pieslēgto ierīču defektu meklēšanā;

 • Programmatūras vadīšana ar attālinātu pieeju.

Produkcija ar 2 gadu garantiju.

Tehniskais atbalsts paredzēts garantijas un pēcgarantijas laikā.

 

Ražotās produkcijas kvalitāte tiek sasniegta, pateicoties:

 • Augstas klases inženieru sastāvam, kas nodrošina daudzpusēju projektu izstrādāšanu;

 • Augsti uzticamo komplektējošo izmantošanai no Rittal, Klemsan, Phoenix Contact, Schneider Electric, ABB;

 • Elektrosadalņu rūpnieciskai ražošanai;

 • Augstas kvalitātes kontrolei, kas ietver sevī signālu ķēžu testēšanu katrai sistēmai;

 • Uzņēmumā ieviesto ISO 9001 un ISO 14001 kvalitātes menedžmenta standartu.