Ievada-sadales ierīces

Ievada-sadales ierīces kalpo elektroenerģijas saņemšanai un sadalei patērētājiem. Ievada-sadales ierīces aizsargā elektroaprīkojumu no īssavienojuma un pārslodzes. Ievada-sadales ierīču skapjos uzstāda arī kontroles-mērīšanas ierīces, kas uzskaita elektroenerģijas patēriņu visam elektroaprīkojumam vai atsevišķi katram patērētājam.

Ievada-sadales ierīču pielietošana

Ievades-sadales ierīču pielietošanas joma ir diezgan plaša – tās izmanto gan rūpniecības uzņēmumos, gan dzīvojamās telpās. Ievada-sadales ierīces nodrošina elektroenerģijas sadali jebkura skaita un tipa telpām (ofisi, ražošanas telpas, noliktavas un citas).

Ievada-sadales ierīču konstrukcija

Ievada-sadales ierīces tiek samontētas no vienas puses apkalpošanas paneļiem, kuri tiek uzstādīti tērauda skapju korpusu iekšā. Skapji var sastāvēt no vienas vai vairākām sekcijām. Ievada-sadales ierīču vadībai ir nepieciešama durvju atvēršana, aiz kurām ir izvietotas šīs ierīces. Kontroles-mērīšanas aprīkojuma ērtākai apkalpošanai ir iespējama vadības ierīču izvade uz priekšējām skapja durvju virsmām. Tāpat var tikt paredzēta speciāla aprīkojuma uzstādīšana, kas nodrošinās automātisku vadību ierīcēm, kas ir daļa no ievada-sadales ierīcēm.

Ievada-sadales ierīču komplektācija notiek pēc pasūtītāja tehniskā uzdevuma, pamatojoties uz prasībām konkrētam objektam. Iespējama arī ievada-sadales ierīču korpusu uzstādīšana ar noņemamām sānu sienām, vai starpsienu neesamība vairāksekciju skapju gadījumā. Parasti ievada un izejas kabeļi atrodas apakšā, bet pēc pasūtītāja norādījuma tos ir iespējams to izvietot arī augšā.