Galvenais elektrosadales skapis

Galvenais elektrosadales skapis – ir viens no zemsprieguma elektrotehnisko ierīču veidiem. Galveno elektrosadales skapi izmanto elektroenerģijas uzskaitei un sadalei un aizsarga tīklu no pārslodzes, īssavienojuma, kā arī strāvas noplūdes.

Aprīkojot galveno elektrosadales skapi ar uzskaites ierīci, iespējama elektroenerģijas patēriņa uzskaite, bet pateicoties  uzstādītai mērīšanas ierīcei, galvenais elektrosadales skapis spēj kontrolēt elektroenerģijas sadali. Turklāt, šis aprīkojums ļauj avārijas gadījumā automātiskā režīmā pārslēgties uz elektrības padevi no rezerves avota. Galvenais elektrosadales skapis parasti sastāv no vairākām sekcijām, uzstādītām uz grīdas. Uz tādu skapju durvīm ir uzstādīti signālu indikatori un vadības ierīces, ar kuru palīdzību var nolasīt informāciju par aprīkojuma darba režīmu.

Galvenais elektrosadales skapis ir svarīga un atbildīga elektroapgādes daļa. Rūpniecības uzņēmumiem pareiza elektrosadales skapju izvēle ļauj izvairīties no iekārtu dīkstāves un ražošanas apstāšanās. Tūlītējai reaģēšanai uz neparedzētām situācijām tiek rekomendēts galveno elektrosadales skapi aprīkot ar tālvadības ierīcēm.

Paneļi, kas ir galveno elektrosadales skapju sastāvdaļa

Ir trīs galveni paneļu veidi, kas ir galveno elektrosadales skapju sastāvdaļa:

  • sekciju paneļi;
  • līniju paneļi;
  • ievada paneļi.

Sekciju paneļi iekļauj sevī automātu, kurš nodrošina vairākas sekcijas ar elektroenerģijas padevi ar vienu ievadu. Sekcijas paneļos iespējama automātiskas rezerves sistēmas montāža, ar kuras palīdzību iespējama nepārtraukta elektroenerģijas padeve, garantējot visas sistēmas darba stabilitāti.

Līniju paneļi vajadzīgi jaudas sadalei, izdalītai katram ievadam, starp elektroierīču grupām.

Ievada paneļos uzstāda ievada automātus, kas saņem elektroenerģiju no transformatora. Ievada paneļus aprīko ar kontroles-mērīšanas ierīcēm patērētas elektroenerģijas uzskaitei.