Elektroapsildes vadības skapis

Elektroapsildes  vadības skapji paredzēti, lai koordinētu elektriskās apsildes sistēmu darbību. Pēc patērētāju vēlēšanās elektroapsildes sistēmu vadības skapis var būt aprīkots ar manuālo vai automātisko vadības sistēmu. Bez tam, iespējama iekārtu uzstādīšana, kas nodrošina divu kontroles sistēmu funkcionēšanu (manuāla un automātiska vadība) un iespēju pārslēgties starp tām.

Elektroapsildes skapju iekārtu komplektāciju veic ņemot vērā konkrētā objekta specifiskās īpašības. Elektroapsildes sistēmu vadības skapju montāža,  atkarībā no konstruktīvā izpildījuma, ir iespējama gan ēku iekšienē, gan arī atklātās vietās.

Elektroapsildes sistēmu vadības skapjus var izgatavot divu veidu izpildījumā: metāla vai plastmasas korpusā.

 

Pateicoties elektroapsildes sistēmu vadības skapjos uzstādītām elektriskām iekārtām, iespējams automātiski pārvaldīt elektroenerģijas sadali. Objektā uzstādītie sensori nodos informāciju par apkārtējās vides temperatūru, paša objekta temperatūru uz elektroapsildes sistēmu vadības skapju iekšējo  aparatūras daļu.

Pēc tam, atkarībā no saņemtās informācijas un uzstādītiem režīmiem, automātiskās elektroapsildes sistēmu vadības skapju iekārtas veiks apkures izslēgšanu un ieslēgšanu, temperatūras paaugstināšanu vai samazināšanu. Tādējādi, elektroapsildes sistēmu vadības skapju pielietošana nodrošina precīzu un ekonomisku enerģijas pārvaldību, kā arī operatīvu reaģētspēju un ārkārtas situāciju novēršanu.

Pamatuzdevumi, kurus izpilda  elektroapsildes sistēmu vadības skapji, ir šādi:

  • augstas jaudas strāvas padeves pārslēgšana un padeve apsildes sekcijām priekš jumta un ūdens noteku sistēmām, ūdens cauruļu un liela diametra tvertņu, objekta ārā esošo daļu, elektrisku sistēmu apsildei, grīdu apsildei ēku iekšpusē vai ārpusē;
  • aizsardzība pret elektrotraumām;
  • aizsardzība pret īssavienojumu.

 

Elektroapsildes sistēmu vadības skapja funkcionalitāte.

Elektroapsildes sistēmu vadības skapja funkcionalitāte var atšķirties atkarībā no pasūtītāja vēlmēm un tehniskajām prasībām.  Elektroapsildes sistēmu vadības skapja pamatfunkcijas ir:

  • vadības režīmu pārslēgšanas iespēja (manuālā vai automātiska);
  • apsildes objektos uzstādītās temperatūras uzturēšana;
  • apsildes iekārtu darba režīmu vadība;
  • apsildes objektu temperatūras kontrole un monitorings;
  • apsildes iekārtu aizsardzība pret pārkaršanu, pret pārspriegumu, pret īssavienojumu;
  • pilnīga un droša apsildes iekārtu atvienošanās no elektroenerģijas padeves avota avārijas gadījumā.